Bodovanje

Izborno povjerenstvo vrednuje sve pisane radove prema sljedećem bodovanju: svaki od 3 dijela ispita, kao i priloženi obvezatni radovi pristupnika, boduju se najviše s po 10 bodova, što čini maksimalni zbroj od 40 bodova. Pristupnici koji ostvaremanje od 20 bodova nisu zadovoljili uvjet za upis.

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...