Strani državljani

Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studijske programe pod jednakim uvjetim ako i hrvatksi dravljani, u skladu s međunarodnim ugovorima i konvencijama. Strani državljani moraju imati dozvolu boravka te priložiti Potvrdu o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, te potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

Svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći proces priznavanja inozemnih obrazovnih kavlifikacija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilištu. Kandidati koji imaju strano državljanstvo ulaze na rang liste studijskih porgrama ADU u kvotu za strane državljane.

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...