Mentori na diplomskom studiju dramaturgije

Obavještavamo studente o mentorstvu na diplomskom studiju u akademskoj godini 2014./2015.

KAZALIŠNA DRAMATURGIJA

1. Darko Jeftić (Petlevski DP, Crnojević Carić TI)
2. Mirna Rustemović (Kaštelan DP, Govedić TI)

DRAMSKO PISMO I FILMSKO PISMO

1. Marjan Alčevski (Žmegač FP, Kaštelan AP)
2. Valentina Galijatović (Matišić FP, Žmgač AP)
3. Luka Mavretić (Matišić FP, Žmegač AP)
4. Dina Vukelić (Kaštelan DP, Matišić AP)

FILMSKA DRAMATURGIJA

1 .Nikolina Bogdanović (Zajec FP, Vojković TI)
2. Karla Crnčević (Kaštelan FP, Govedić TI)
2. Ana Grlić (Zajec FP, Vojković TI)
3. Ana Perčinlić (Zajec FP, Vojković TI)
4. Višeslav Radić (Kaštelan FP, Vojković TI)

DRAMATURGIJA IZVEDBE

1. Ivana Đula (Govedić DI, Crnojević Carić TI)
2. Bruno Margetić (Pristaš DI, Petlevski TI)
3. Ivan Penović (Pristaš DI, Govedić TI)
4. Nina Gojić (Pristaš DI, Blažević TI)

04.07.2017
Termini prijemnih i godišnjih ispita u jesenskom ispitnom roku...
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...