Termini Završnih ispita

 

Termini ispit i komisije za završne ispiteglavnih umjetničkih kolegija odsjeka dramaturgije

Akademska godina 2017/2018

 

BA

 

26.6. 1. god BA 14h (Komisija: Pristaš, Matišić, Zajec, Petlevski, Kaštelan)

27.6. 2. god BA 14h (Komisija: Matišić, Žmegač, Govedić, Kaštelan, Zajec)

28.6. 3. god BA 14h (Komisija: Kaštelan, Zajec, Žmegač, Pristaš, Govedić)

 

 

MA

 

- Kazališna dramaturgija MA 2 (student: Mikulić)

26. 6. 12h (Komisija: Zajec, Govedić, Bauer, Petlevski, Matišić)

 

-Dramsko i filmsko pismo i Filmska dramaturgija MA 1 (student: Lisjak)

27.6. 13h (Komisija: Kaštelan, Matišić, Zajec, Žmegać, Vojković)

 

- Dramaturgija izvedbe MA 1 (studentice: Bajsić, Rafaj, Klarić, Ležaić)

28.6. 17:30h (Komisija: Pristaš, Bauer, Petlevski, Govedić, Žmegač)

 

- Dramsko i filmsko pismo i Filmska dramaturgija MA1 i MA2

(studenti: Jurjević, Matanović, Vuković, Radmilović)

2.7. 10h (Komisija: Matišić, Žmegač, Zajec, Kaštelan, Vojković)

 
04.07.2017
Termini prijemnih i godišnjih ispita u jesenskom ispitnom roku...
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...