Marin Blažević

Marin Blažević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredni profesor na Odsjeku za dramaturgiju; predstojnik Odsjeka dramaturgije; predaje teoriju i povijest kazališta i drame, studije izvedbe, te postdramsku dramaturgiju na ADU, a dramaturgiju opere na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U veljači 2013. bio je gostujući profesor na Sveučilištu Columbia. Međunarodni je suradnik projekta »New Media Dramaturgy« pri Sveučilištu Novi Južni Wales u Sydneyju.

Sudjelovao je na mnogobrojnim međunarodnim teatrološkim i izvedbeno-studijskim konferencijama (i kao plenarni izlagač), održao predavanja na brojnim sveučilištima (Roehampton, Wisconsin-Madison, Utrecht, Aberystwyth, Buffalo, Columbia, Yale, Northwestern, Copenhagen, De La Salle, University of Philippines, Stanford itd.) te objavljivao na slovenskom, talijanskom, hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku. Istraživački interesi uključuju studije izvedbe, teoriju glume, napose Branka Gavelle, zatim dramaturgiju izvedbe, politički spektakl, avangardno i postdramsko kazalište, te u posljednje vrijeme opernu i sportsku izvedbu.

S Matthewom Goulishem (Goat Island) su-uredio je posebno englesko izdanje Frakcije: »Reflections on the Process / Performance:  A Reading Companion to Goat Island's ‘When will the September roses bloom?’«(2004/2005). S Ladom Čale Feldman su-uredio je tematski broj Frakcije»Actor as/and Author« (2001), te »MIS-performance« za Performance Research (uključujući DVD o PSi#15 Shifts, u suradnji s Unom Bauer).

Kritičko izdanje knjige Branko Gavella: Teorija glume – od materijala do ličnosti (2005) plod je četverogodišnjeg suradničkog istraživačkog projekta pod vodstvom profesora emeritusa Nikole Batušića. Zbirku eseja Ne, o slovenskoj izvedbenoj skupini »Via negativa« uredio je 2010. za slovenskog izdavača »Masku«. Objavio je i autorske knjige Razgovori o novom kazalištu (2007) te Izboren poraz (2012) o teoriji novog ili postdramskog kazališta i njegovoj specifičnoj povijesti u Hrvatskoj.

Od 1998. bio je član uredničkog odbora te kasnije i glavni urednik Frakcije. Kao dramaturg radio je na projektima »Gospođica Julija«, »Bakhe« i »What the Fuck is Marko Mandic?«. 

Fulbrightovu postdoktorsku stipendiju dobio je 2011. te proveo istraživanje »Dramaturgy: Shifting Concept and Practice« na Sveučilištima Columbia (Odjel za kazališnu umjetnost – dramaturgija) i New York (Odsjek za studije izvedbe).

U svojstvu direktora, 2009. godine organizirao je u Zagrebu 15. godišnju konferenciju Performance Studies international. Konferencija je okupila više od 500 istraživača i umjetnika iz cijeloga svijeta oko teme »MISperformance: Misfiring, Misfitting, Misreading«. Godinu potom, iznova u suradnji s Ladom Čale Feldman, bio je i ko-direktor PSi#15follow up regionalnog istraživačkog skupa u Rijeci na srodnu temu: «MISperformance – an inverted approach to doing Performance Studies».

Član Upravnog odbora Performance Studies international postaje 2007., a 2010. izabran je za predsjednika Međunarodnog odbora PSi. U suradnji s Peterom Eckersallom (Sveučilište u Melbournu) nedavno je osnovao i novu radnu grupu PSi – »Dramaturgy & Performance Studies«.

Trenutno radi na sljedećim projektima: zbirci eseja MISperforming: invert, err or shift, u su-uredništvu s Ladom Čale Feldman, izlazi 2013.; engleskom izdanju knjige Gavella: Acting: a Theory, u su-uredništvu s Ladom Čale Feldman, izlazi 2013; autorskoj knjizi Dramaturgy: Shifting Concept and Practice, izlazi 2015. Glavni je organizator i dramaturg (u suradnji s Doritom Hannah) međunarodnog konferencijskog projekta PSi 2015, koji će se tijekom dvanaest mjeseci održati na dvanaest lokacija diljem svijeta pod radnim naslovom »Fluid States: reSearching, enCountering, transPorting Performances of unKnowing«.