Povijest

Povijest Odsjeka dramaturgije neraskidivo je vezana uz razvoj Akademije dramske umjetnosti, čijim je sastavnim dijelom, kao jedan od sedam odsjeka, od kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Klice pak osnutka same Akademije sežu u 1896. godinu, kad je prema zamislima tadanjeg intendanta zagrebačkog HNK-a Stjepana Miletića osnovana Hrvatska dramatska škola, prvo glumačko učilište srednjoškolske razine obrazovanja na suvremenim pedagoškim načelima.

Miletićevim odlaskom s mjesta intendanta, samo dvije godine kasnije, zatvara se i sama Škola, te dolazi do svojevrsnog zastoja u sustavnom obrazovanju, koji prekida Branko Gavella , osnivanjem Državne glumačke škole pri HNK u Zagrebu 1920. godine, u kojoj su uz Gavellu kao pedagozi djelovali brojni istaknuti umjetnici toga vremena; od Tita Strozzija i Milke Trnine, sve do Milana Begovića i Josipa Kosora. Obzirom da je i ova Škola bila na srednjoškolskoj razini obrazovanja, istovremeno se otvara pitanje osnivanja slične ali visokoškolske ustanove unutar Sveučilišta

Unatoč brojnim inicijativama u narednim desetljećima, tek će ona Drage Ivaniševića, u svesrdnoj suradnji s Gavellom, Rankom Marinkovićem, Tomislavom Tanhoferom, Josipom Škavićem Marijanom Matkovićem i Vladimirom Filipovićem uroditi otvaranjem Akademije za kazališnu umjetnost 1. XII 1950. godine. 

Godine 1979, Akademija pristupa sustavu Sveučilišta u Zagrebu, a godinu dana ranije, dakle 1978. godine, na poticaj književnika i dramatičara Ranka Marinkovića, te kazališnog redatelja i teoretičara dr. Vladana Švacova, dolazi do osnivanja studija dramaturgije. Studij je dramaturgije pritom, u svojim korijenima zamišljen kao svojevrsni teorijsko-praktičarski studij koji se bavi proučavanjem „dramskih fenomena“ u kazalištu i filmu, kao i pisanjem dramskih tekstova i scenarija, čime bi se predstavio kao svojevrsna poveznica kazališnog i filmskog odjela.

Od njegova osnutka 1978. godine, na Odsjeku su djelovali brojni eminentni znanstvenici i umjetnici poput akademika Nikole Batušića, Vlatka Pavletića i Nedjeljka Fabrijaknjiževnika Ivana Kušana i Ranka Marinkovića, teatrologa i redatelja Vladana Švacova, književnice Martine Aničić.

 

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...