Diplomski (MA)

Dramaturgy is for me learning to handle complexity.
Marianne Van Kerkhoven

O studiju uopće

Studij dramaturgije pokrenut je 1978. godine na poticaj Ranka Marinkovića, te kazališnog redatelja i teoretičara dr. Vladana Švacova, a već tada je bio koncipiran kao program teorijsko-praktičnog proučavanja „dramskih fenomena“ u kazalištu i filmu, pisanja dramskih tekstova i scenarija, dakle kao svojevrsna poveznica kazališnih i filmskih studija. Tijekom svoje tridesetogodišnje povijesti studij dramaturgije prošao je nekoliko reformi, a od kraja devedestih počeo je širiti raspon tema i područja istraživanja i educiranja na suvremeni ples, glazbeno kazalište, umjetnost performansa, hibridne postdramske forme, izvedbeni aktivizam, interdisciplinarne, kolaborativne i novomedijske prakse, studije izvedbe i kritiku izvedbenih umjetnosti. Prilikom provedbe tzv. bolonjske reforme Odsjek je definirao i inaugurirao jedinstveno područje umjetničkog i teorijskog istraživanja – dramaturgiju izvedbe.

Dvogodišnji diplomski studij dramaturgije (četiri semestra) nije tek nastavak preddiplomskog programa, što znači da je otvoren i preddiplomcima drugih studija na Akademiji i zagrebačkom Sveučilištu, te studentima drugih sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Diplomski studij dramaturgije ne omogućuje samo specijalizaciju odabirom jednog od četiri usmjerenja nego i kreiranje individualnih programa prilagođenih specifičnim interesima te umjetničko-istraživačkim projektima studenata. Drugim tiječima, diplomski studij dramaturgije nije samo studij jednog od četiri usmjerenja, nego i studij jedinstven po svojoj usmjerenosti na svakog studenta ponaosob.

O nastavnicima

Studenti MA studija dramaturgije imaju priliku tijekom uvelike individualiziranog nastavnog procesa surađivati sa Sibilom Petlevski, Ladom Kaštelan, Natašom Govedić, Dubravkom Crnojević Carić, Davorom Žmegačem, Goranom Sergejem Pristašem, Matom Matišićem, Unom Bauer i Tomislavom Zajecom, profesorima i docenatima, umjetnicima i znanstvenicima koji relevantnost svojeg rada potvrđuju na pozornicama i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, u publikacijama na našem i stranim jezicima, te su dobitnici niza nagrada i stipendija, voditelji domaćih i međunarodnih istraživačkih i edukacijskih projekata. Raspon i raznolikost kompetencija, iskustva i interesa nastavnika na Odsjeku dramaturgije omogućuje svakom studentu odabir mentora za različite projektne teme i vlastite specifične interese u različitim sferama dramaturgije, od dramskog pisma do kazališne kritike, od teorijskog mišljenja do organizacije umjetničke zajednice, od adaptacije odnosno dramatizacije proznih tekstova do kreativne produkcije, od plesne dramaturgije do TV i filmske scenaristike, od teatrologije do dramaturgije izvedbe. 

O programu studija i usmjerenjima

Studij dramaturgije na diplomskoj razini otvara mogućnost odabira jednog od četiri usmjerenja u kojem studenti prepoznaju prilku za fokusirano, intenzivno i napredno educiranje i usavršavanje. Prilikom apliciranja za upis na diplomski studij određenog usmjerenje studenti predlažu umjetničko-istraživački projekt koji se tijekom studija realizira radom u sklopu dva glavna predmeta: filmsko pismo ili dramsko pismo ili dramaturgija izvebe, odnosno teorijsko istraživanje ili autorske poetike. Niz izbornih kolegija različitih sadržaja i pristupa (teorijskih, praktičnih, znanstvenih, interdisciplinarnih) u izvedbi nastavnika s Odsjeka dramaturgije ili u ponudi drugih odsjeka ADU, Filozofskog fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Izborne kolegije studenti odabiru u dogovoru s mentorima umjetničko-istraživačkog projekta te tako kreiraju svoj individulni program studija.

Program diplomskog studija dramaturgije potiče mobilnost studenata te se značajnim dijelom realizira i u neposrednoj umjetničkoj praksi. Uz pomoć nastavnika s Odsjeka studenti dogovaraju različite oblike i opsege suradnje, asistenture ili samostalnog autorskog rada na profesionalnim umjetničkim projektima izvan ADU.

Usmjerenja diplomskog studija dramaturgije:

Dramaturgija izvedbe

Usmjerenje poziva na participiranje u dinamičnom i stalno mijenjajućem praktičnom, istraživačkom i teorijskom polju suvremene dramaturgije, danas proširenom ne samo na sve izvedbene, nego i na medijske umjetnosti, film, različite forme aktivizma, kao i na umjetničku i kulturnu produkciju uopće. Studente se upoznaje s metodama rada u skupini te suradničkim vještinama, zatim kulturnim, društvenim, političkim i tržišnim uvjetima produkcije, umjetničke kreativnosti i njezine refleksije. Izvedba nastavnog programa temelji se na ideji integracije individualnih umjetničkih projekata i teorijskog istraživanja.

Filmska dramaturgija

Usmjerenje je namijenjeno studentima koje podjednako zanima vlastita umjetnička praksa u polju filmskog pisma, tj. scenaristike, kao i njezino teorijsko promišljanje. Predviđen je rad na ukupno dva projekta, od kojih svaki obuhvaća scenarij dugometražnog igranog filma ili TV-serije, te teorijsko istraživanje vezano uz neki aspekt studentova scenarističkog projhekta.

Kazališna dramaturgija

Usmjerenje omogućuje kontinuirani usporedni razvoj kroz teorijsko istraživanje i nadogradnju autorskog dramskog pisma, koji objedinjeni unutar odabranog projekta stvaraju sinergiju teorijskog i praktičnog znanja. Izborni kolegiji usto omogućuju širenje teatroloških spoznaja, ali i okušavanje u specifičnim podvrstama, bilo formama ili žanrovima, dramskoga pisma.

Dramsko pismo i filmsko pismo

Riječ je o usmjerenju koje spaja dijelove programa Kazališne i Flimske dramaturgije, filmsko i dramsko pismo, ovdje bez teorijsko-istraživačke komponente. Treći glavni predmet, Autorske poetike, omogućuje međutim širenje područja umjetničkog istraživanja izvan ili upravo u svrhu primarnog interesa za pisanje, filmsko i dramsko.

O perspektivama nakon studija

Studenti diplomskog studija dramaturgije prikupljaju i razvijaju radno iskustvo u profesionalnoj praksi tijekom čitava dvogodišnjeg programa. Odsjek dramaturgije surađuje s nizom institucija i organizacija u struci, kao što su  kazališne kuće, instituti i festivali, filmske produkcijske kuće i festivali, TV i radio stanice, izdavači, novinski i internetski mediji, kazališne, izvedbene i plesne skupine.

Uspješni studenti studija dramaturgije ADU danas rade kao dramaturzi u kazališnim institucijama i nezavisnim skupinama, sveučilišni profesori, istraživači pri znanstvenim ustanovama, kazališni ravnatelji, novinari i urednici u medijima i stručnim časopisma, scenaristi na televiziji, ali i slobodni umjetnici (dramski pisci, scenaristi, dramaturzi), nezavisni teoretičari i kritičari, redatelji, koreografi i izvođači.

Studenti o studiju

Dok na BA studiju dramaturgije svladamo neka od temeljnih praktičnih znanja vezanih uz film i kazalište, na MA studiju smo po prvi put suočeni s problemom "vođenja" određenoga umjetničkoga projekta. Za MA Dramaturgije izvedbe odlučila sam se lagano. Naime, osjećala sam da mi  nedostaje upravo ta vrsta znanja, znanja koje na neki način, upravo pod sveobuhvatnim pojmom izvedbe, obuhvaća i teoriju i praksu.

Mila Pavičević, 1. godina MA programa dramaturgije, usmjerenje Dramaturgija izvedbe

Nakon BA studija znala sam da se želim usmjeriti isključivo na kazalište, ali i dalje su me zanimala različita područja – i pisanje i praktična dramaturgija i teorija. MA Kazališne dramaturgije sve to obuhvaća. Svoj MA studij studenti u velikoj mjeri sami oblikuju. Bavila sam se točno onime što me zanimalo, s mentorima koje sam sama odabrala. Na MA studiju studenti moraju biti osjetno samostalniji i odgovorniji nego na prve tri godine studija ukoliko žele kvalitetno napraviti svoje projekte i radove.

Nina Horvat, 2. godina MA programa dramaturgije, usmjerenje Kazališna dramaturgija

O upisu

Upisna kvota za diplomski studij dramaturgije je 7 redovitih studenata te 3 studenta strana državljana s obvezom plaćanja studija.

U prvom dijelu prijamnog ispita pristupnici pišu klauzuru koja se sastoji od vježbe na temelju postavljenog zadatka iz jednog od područja: dramsko pismo, filmsko pismo, dramaturgija izvedbe.

Drugi dio ispita sastoji se od radionice tijekom koje pristupnici u skupnoj i praktičnoj komunikacijskoj situaciji pokazuju svoje kreativne odnosno analitičke sposobnosti u okviru izabranog modula studija.

Treći dio ispita sastoji se od pojedinačnih razgovora s pristupnicima tijekom kojih se provjerava poznavanje teorijske literature, dramske lektire i filmografije, raspravlja o pristupnim radovima i klauzuri, te predloženom MA projektu.

Raspored nastave

Ovdje možete preuzeti raspored nastave za sve semestre.

 

Kolegiji

Popis kolegija možete vidjeti ovdje.

 

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...