Pitanja i odgovori

KOLIKO SE STUDENATA PRIMA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ?
KADA SE ODRŽAVAJU PRIJAMNI ISPITI?
KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ISPIT ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ?
KOLIKO STUDENATA SE PRIMA NA DIPLOMSKI STUDIJ?
KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ZA DIPLOMSKI STUDIJ?
KOJI AKADEMSKI NAZIV SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA?
ŠTO NAKON STUDIJA?

KOLIKO SE STUDENATA PRIMA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ?
Godišnje se na studij prima do 6 domaćih i 3 strana studenta.

KADA SE ODRŽAVAJU PRIJAMNI ISPITI?
Prijamni ispiti održavaju se dva puta godišnje – u ljetnome i jesenskom roku.

KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ISPIT ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ?
Ispit se odvija u dva kruga:

  • u prvome krugu povjerenstvo na temelju unaprijed predanih pisanih radova ocjenjuje ispunjava li pristupnik uvjete za pristupanje drugom krugu;
  • u drugome krugu pristupnici rješavaju test informiranosti, pišu esej na zadane teme i izvršavaju zadatak iz područja praktične dramaturgije, te pristupaju usmenom razgovoru s povjerenstvom.

Svi segmenti prijamnog ispita se boduju. Na temelju zbroja svih bodova na kraju drugog kruga formira se rang lista pristupnika.

KOLIKO STUDENATA SE PRIMA NA DIPLOMSKI STUDIJ?
Upisna kvota za diplomski studij dramaturgije je 7 redovitih studenata te 3 studenta strana državljana s obvezom plaćanja studija.

KAKO IZGLEDA PRIJAMNI ZA DIPLOMSKI STUDIJ?
U prvom dijelu prijamnog ispita pristupnici pišu klauzuru koja se sastoji od vježbe na temelju postavljenog zadatka iz jednog od područja: dramsko pismo, filmsko pismo, dramaturgija izvedbe.

Drugi dio ispita sastoji se od radionice tijekom koje pristupnici u skupnoj i praktičnoj komunikacijskoj situaciji pokazuju svoje kreativne odnosno analitičke sposobnosti u okviru izabranog modula studija.

Treći dio ispita sastoji se od pojedinačnih razgovora s pristupnicima tijekom kojih se provjerava poznavanje teorijske literature, dramske lektire i filmografije, raspravlja o pristupnim radovima i klauzuri, te predloženom MA projektu.

KOJI AKADEMSKI NAZIV SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA?
Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv baccalaureus odnosno baccalaurea dramaturgije, a završetkom diplomskog magistar odnosno magistra dramaturgije odnosno akademski dramaturg tj. dramaturginja.

ŠTO NAKON STUDIJA?
Studenti dramaturgije svoja prva iskustva u umjetničkoj produkciji prikupljaju već tijekom samog studija, putem studentske prakse i asistentura na projektima u sklopu ili izvan Akademije. Odsjek dramaturgije surađuje s nizom institucija i organizacija u struci, kao što su kazališta, instituti i festivali, filmske produkcijske kuće i festivali, TV i radio stanice, izdavači, novinski i internetski mediji, kazališne, izvedbene i plesne umjetničke skupine.
Uspješni studenti našeg studija danas rade kao dramaturzi u kazališnim institucijama i nezavisnim skupinama, sveučilišni profesori, istraživači pri znanstvenim ustanovama, novinari i urednici u medijima i stručnim časopisma, scenaristi na televiziji, ali i slobodni umjetnici (dramski pisci, scenaristi, dramaturzi), nezavisni teoretičari i kritičari, redatelji, koreografi i izvođači.

15.11.2021
Angeliki Avgitdou, doc. ponedjeljak 15.11.2021. 11:30-13 Zoom Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu https://us06web.zoom.us/j/84612888376 english below U ovom će predavanju Angeliki Avgi...