03.06.2016
Prosvjed urodio plodom...
25.05.2016
Raspored godišnjih ispita na Odsjeku dramaturgije...
04.05.2016
Simpozij otvara pitanja aktualnosti umjetničke subverzije u današnjoj svjetsko-političkoj situaciji, s posebnim naglaskom na lokalni kontekst....
02.11.2015
The journal 'European stages' is seeking submissions for performance reportages and reviews....
14.10.2015
Sastanak predstojnika Odsjeka dramaturgije sa studentima....